energetyka
ARMATURA WYSOKOCIŚNIENIOWA, ŚREDNIO CIŚNIENIOWA, KWASOODPORNA I SPECJALISTYCZNA FABRYKI ARMATUR WAKMET BODZANÓW
 • zawory zaporowe proste, skośne i kątowe
 • zawory zaporowo-zwrotne PN 40 bar kołnierzowe i do spawania
 • osadniki siatkowe proste i skośne PN 40/63/100 bar kołnierzowe
ARMATURA WYSOKOCIŚNIENIOWA, ŚREDNIO CIŚNIENIOWA I ZABEZPIECZAJĄCA ORAZ NAPĘDY ELEKTROMECHANICZNE ZAKŁADU ARMATURY CHEMAR KIELCE
 • zawory zaporowe proste i kątowe
 • zawory zwrotne PN 40 bar kołnierzowe i do spawania
 • osadniki siatkowe PN 40 bar kołnierzowe
 • zawory spustowe PN 320 bar
 • zawory bezpieczeństwa ze wspomaganiem pneumatycznym urządzeniem sterującym
 • zawory regulacyjne jedno-, dwu-, trzy- i czterostopniowe PN 260 bar do spawania
 • zasuwy PN 40/100 bar kołnierzowe i do spawania
 • zasuwy wysokociśnieniowe PN 260/320 bar do spawania
 • klapy zwrotne PN 250/320 bar do spawania
 • wodowskazy odległościowe i przy kotłowe
 • napędy elektromechaniczne NWA
ARMATURA ZABEZPIECZAJĄCA I ZAPOROWA ARMAK KATOWICE
 • zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania PN 16 bar
 • zawory elektromagnetyczne pośredniego działania PN 16 bar
 • zasuwy klinowe kołnierzowe PN 40 bar
 • zawory zwrotne grzybkowe PN 16 bar
ARMATURA KULOWA EFAR IDMAR BROEN
 • Zawory kulowe pełno przelotowe z kompensacyjnym uszczelnieniem kuli
 • Zawory kulowe z zabezpieczeniem ogniowym „fire-save” PN16/25/40 bar
 • Zawory kulowe z układami do smarowania doszczelniające
 • Zawory kulowe pełno przelotowe z kompensacyjnym uszczelnieniem kuli
 • Zawory kulowe z zabezpieczeniem ogniowym „fire-save” PN16/25/40 bar
 • Zawory kulowe z układami do smarowania doszczelniające
ARMATURA ZAPOROWA, KULOWA CHEMITEX SIERADZ
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe, między kołnierzowe i do spawania
 • zawory kulowe manometrowe
 • przezierniki PN 16/25 bar kołnierzowe
ARMATURA ZAPOROWA, ZWROTNA I REGULACYJNA ZETKAMA KŁODZKO
 • zawory zaporowe kołnierzowe i mufowe
 • zawory regulujące kołnierzowe i mufowe
 • zawory kulowe bar kołnierzowe
 • osadniki siatkowe kołnierzowe i mufowe
 • osadniki siatkowe PN 6/10/16/25/40 bar z wkładem magnetycznym
 • zawory odpowietrzające PN 16 bar
 • kosze ssawne PN 10 bar
 • zawory pływakowe PN 10 bar
ARMATURA ZAPOROWA, KULOWA TOFAMA TORUŃ
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe, między kołnierzowe i do spawania
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar w wykonaniu kwasoodpornym
 • zawory membranowe PN 10 bar i przeponowe PN 6/10 bar
ARMATURA ZAPOROWA I ZWROTNA JAFAR JASŁO
 • zasuwy klinowe siedliskowe kołnierzowe
 • zasuwy miękko uszczelnione kołnierzowe
 • przepustnice zaporowe
 • przepustnice zwrotne między kołnierzowe PN 16 bar